Camtasia програм дээр хэрхэн видео засах тухай П.Баатар багшийн бичлэгийг орууллаа.