Хөвсгөл аймгийн зарим сумдын хоорондох зайг орууллаа.

Улаанбаатар, Мөрөн хотуудын хоорондох зай нь 671 км.

 

 • Мөрөн – Галт (167 км)
 • Мөрөн – Алаг-Эрдэнэ (63 км)
 • Мөрөн – Хатгал (101 км)
 • Мөрөн – Чандмань- Өндөр (137 км)
 • Мөрөн – Цагаан-Үүр (173 км)
 • Мөрөн – Арбулаг (71 км)
 • Мөрөн – Баянзүрх (127 км)
 • Мөрөн – Түнэл (46 км)
 • Мөрөн – Улаан-Уул (164 км)
 • Мөрөн – Рэнчинлхүмбэ (243 км)
 • Мөрөн – Цагааннуур (252 км)
 • Мөрөн – Цагаан-Уул (131 км)
 • Мөрөн – Цэцэрлэг (209 км)
 • Мөрөн – Тосонцэнгэл (64 км)
 • Мөрөн – Их-Уул (112 км)
 • Мөрөн – Тариалан (160 км)
 • Мөрөн – Эрдэнэбулган (240 км)
 • Мөрөн – Бүрэнтогтох (51 км)
 • Мөрөн – Шинэ-Идэр (123 км)
 • Мөрөн – Жаргалант (177 км)
 • Мөрөн – Төмөрбулаг (73 км)
 • Мөрөн – Рашаант (154 км)
 • Алаг-Эрдэнэ – Улаанбаатар (734 км)
 • Алаг-Эрдэнэ – Хатгал (39 км)
 • Алаг-Эрдэнэ – Чандмань-Өндөр (127 км)
 • Алаг-Эрдэнэ – Цагаан-Үүр (178 км)
 • Алаг-Эрдэнэ – Арбулаг (67 км)
 • Алаг-Эрдэнэ – Баянзүрх (124 км)
 • Алаг-Эрдэнэ – Түнэл (109 км)
 • Алаг-Эрдэнэ – Улаан-Уул (173 км)
 • Алаг-Эрдэнэ – Рэнчинлхүмбэ (238 км)
 • Алаг-Эрдэнэ – Цагаан нуур (247 км)
 • Алаг-Эрдэнэ – Цагаан-Уул (149 км)
 • Алаг-Эрдэнэ – Цэцэрлэг (229 км)
 • Хатгал – Алаг-Эрдэнэ (39 км)
 • Хатгал – Чандмань-Өндөр (88 км)
 • Хатгал – Цагаан-Үүр (139 км)
 • Хатгал – Арбулаг (104 км)
 • Хатгал – Баянзүрх (160 км)
 • Хатгал – Түнэл (108 км)
 • Хатгал – Улаан-Уул (198 км)
 • Хатгал – Ренчинлхүмбэ (277 км)
 • Хатгал – Цагаан нуур (286 км)
 • Хатгал – Цагаан-Уул (188 км)
 • Хатгал – Цэцэрлэг (268 км)
 • Чандмань-Өндөр – Улаанбаатар (758 км)
 • Чандмань-Өндөр – Цагаан-Үүр (51 км)
 • Чандмань-Өндөр– Арбулаг (192 км)
 • Чандмань-Өндөр – Баянзүрх (248 км)
 • Чандмань-Өндөр – Түнэл (91 км)
 • Чандмань-Өндөр – Улаан-Уул (286 км)
 • Чандмань-Өндөр – Рэнчинлхүмбэ (365 км)
 • Чандмань-Өндөр – Цагаан нуур (374 км)
 • Чандмань-Өндөр – Цагаан-Уул (277 км)
 • Чандмань-Өндөр – Цэцэрлэг (346 км)
 • Цагаан-Үүр – Улаанбаатар (794 км)
 • Цагаан-Үүр – Арбулаг (243 км)
 • Цагаан-Үүр – Баянзүрх (299 км)
 • Цагаан-Үүр – Түнэл (127 км)
 • Цагаан-Үүр – Улаан-Уул (337 км)
 • Цагаан-Үүр – Рэнчинлхүмбэ (416 км)
 • Цагаан-Үүр – Цагаан нуур (425 км)
 • Цагаан-Үүр – Цагаан-Уул (328 км)
 • Цагаан-Үүр – Цэцэрлэг (382 км)
 • Арбулаг – Улаанбаатар (712 км)
 • Арбулаг – Баянзүрх (56 км)
 • Арбулаг – Түнэл (117 км)
 • Арбулаг – Улаан-Уул (142 км)
 • Арбулаг – Рэнчинлхүмбэ (221 км)
 • Арбулаг – Цагаан нуур (230 км)
 • Арбулаг – Цагаан-Уул (202 км)
 • Арбулаг – Цэцэрлэг (280 км)
 • Баянзүрх – Улаанбаатар (798 км)
 • Баянзүрх – Түнэл (173 км)
 • Баянзүрх – Улаан-Уул (198 км)
 • Баянзүрх – Рэнчинлхүмбэ (172 км)
 • Баянзүрх – Цагаан нуур (286 км)
 • Баянзүрх – Цагаан-Уул (258 км)
 • Баянзүрх – Цэцэрлэг (336 км)
 • Түнэл – Улаанбаатар (667 км)
 • Түнэл – Улаан-Уул (210 км)
 • Түнэл – Рэнчинлхүмбэ (289 км)
 • Түнэл – Цагаан нуур (298 км)
 • Түнэл – Цагаан-Уул (177 км)
 • Түнэл – Цэцэрлэг (255 км)
 • Улаан-Уул – Улаанбаатар (835 км)
 • Улаан-Уул – Рэнчинлхүмбэ (79 км)
 • Улаан-Уул – Цагаан нуур (88 км)
 • Улаан-Уул – Цагаан-Уул (295 км)
 • Улаан-Уул – Цэцэрлэг (373 км)
 • Рэнчинлхүмбэ – Улаанбаатар (914 км)
 • Рэнчинлхүмбэ – Цагаан нуур (40 км)
 • Рэнчинлхүмбэ – Цагаан-Уул (374 км)
 • Рэнчинлхүмбэ – Цэцэрлэг (452 км)
 • Цагаан нуур – Улаанбаатар (923 км)
 • Цагаан нуур – Цагаан-уул (383 км)
 • Цагаан-Уул –Улаанбаатар (802 км)
 • Цагаан-Уул – Цэцэрлэг (78 км)
 • Тосонцэнгэл – Улаанбаатар (607 км)
 • Тосонцэнгэл – Мөрөн (64 км)
 • Тосонцэнгэл – Их-Уул (43 км)
 • Тосонцэнгэл – Тариалан (96 км)
 • Тосонцэнгэл – Эрдэнэбулган (174 км)
 • Тосонцэнгэл – Бүрэнтогтох (115 км)
 • Тосонцэнгэл – Шинэ-Идэр (187 км)
 • Тосонцэнгэл – Жаргалант (241 км)
 • Тосонцэнгэл – Галт (231 км)
 • Тосонцэнгэл – Төмөрбулаг (137 км)
 • Тосонцэнгэл – Рашаант (90 км)
 • Их-Уул – Улаанбаатар (559 км)
 • Их-Уул – Тариалан (48 км)
 • Их-Уул – Эрдэнэбулган (128 км)
 • Их-Уул – Шинэ-Идэр (235 км)
 • Их-Уул – Жаргалант (289 км)
 • Их-Уул – Галт (279 км)
 • Их-Уул – Төмөрбулаг (185 км)
 • Их-Уул – Рашаант (66 км)